Hoppa till sidans innehåll

Terminsplaneringar


Här kan du se den aktuella terminsplaneringen för både din grupp och andra grupper så snart den är klar. Ni är varmt välkomna att gå även på andra gruppers teorilektioner.

Terminsplaneringar vårterminen -19

 

Måndagar 17.15 röd
2                           Rep lodrät sits
3                           Markarbete, variera sitsen
4                           Hoppning, kontrollövning
5                           Markarbete bommar på böjda spår
6                           Hoppning lång resp kort anridning
7                           Teori hopplära hindertyper
8                           10 m-volter
9                           Vänd igenom volten
10                        Övergångar, galoppfattningar
11                        Markarbete cavalettis och övergångar
12                        Hoppning caprillibana
13                        Uteritt
14                        Hoppning bana
15                        Framdelsvändningar
16                        Framdelsvändningar
17                        Annandag påsk
18                        Dressyrprov ryttarmärke 3 (?)
19                        Teori hästens utrustning
20                        Hoppning serie
21                        Markarbete
22                        Hopprov ryttarmärke (?)
23                        Serpentiner och framdelsvändningar
24                       
25                        Önskemål

Måndagar 19.15 blå
2                           Rep lodrät sits
3                           Markarbete, variera sitsen
4                           Hoppning, kontrollövning
5                           Markarbete lösgörande arbete
6                           Hoppning lång resp kort anridning
7                           Framdelsvändningar och skänkelvikningar
8                           Skänkelvikningar
9                           Teori utbildningsskalan
10                        Öka och minska volten, variera takt, tempo och form
11                        Markarbete cavalettis och övergångar
12                        Hoppning caprillibana
13                        Teori stallmiljö och stereotypa beteenden
14                        Hoppning bana
15                        Uteritt
16                        Halter och ryggning
17                        Annandag påsk
18                        Dressyrprov ryttarmärke
19                        Markarbete
20                        Hoppning serie
21                        Markarbete
22                        Hopprov ryttarmärke
23                        Motställd skänkelvikning
24                       
25                        Önskemål

Måndagar 20.15, dressyr special
2                           Öka och minska volterna
3                           Sidvärts och övergångar
4                           Serpentiner, bibehålla skrittrytmen
5                           Sitsövningar, lösgörande arbete
6                           10 m-volter
7                           Serpentiner och övergångar
8                           Serpentiner och framdelsvändningar
9                           Skänkelvikningar
10                        Skänkelvikningar
11                        Cavalettiarbete
12                        Teori Hästens biomekanik
13                        Variera form, takt och tempo
14                        Variera form, takt och tempo
15                        Övergångar, fokus galoppfattningar
16                        Övergångar, fokus avbrott
17                        Annandag påsk
18                       
19                        Uppridningar och halter
20                        Delar av dressyrprogram
21                       
22                       
23                       
24                       
25                        Önskemål

Tisdagar 16.15  grön
2                           Rep lodrät sits, gmg spårning
3                           Rep spårning, rep galoppfattningar
4                           På volterna
5                           Övergångar och halvhalter på kvartslinjerna, rep rätt galopp
6                           Teori Träningslära ryttare och häst
7                           Markarbete sitsövningar
8                           Hoppning sits och vägar
9                           Markarbete stjärnan
10                        Hoppning stjärnan
11                        Byt om volt
12                        Rep byt om volt, räkna galoppsprång mellan punkter
13                        Att vända snett igenom på rätt sida
14                        Gymnastik och balans
15                        Markarbete bomserier
16                        Hoppning anridning på diagonal vs långsida
17                        Markarbete cavalettis
18                        Hoppning studs
19                        Vänd igenom volten
20                        Uteritt
21                        Teori Ryttarens hjälper
22                        Ridprov ryttarmärke 1
23                        Hoppning bana
24                       
25                        Önskemål

Tisdagar 17.15 röd
2                           Rep lodrät sits
3                           Vändande hjälper, öka och minska volterna
4                           Rep vändande hjälper, 10 m-volter
5                           Forts vändande hjälper och volter
6                           Markarbete variera den lätta sitsen
7                           Teori Code of conduct
8                           Hoppning 5,5a
9                           Markarbete stjärnan
10                        Hoppning stjärnan
11                        Serpentiner, omställning
12                        Byt om volt
13                        Vänd igenom volten
14                        Uteritt
15                        Markarbete räkna galoppsprång
16                        Hoppning relaterade avstånd
17                        Teori bandagering
18                        Hoppning studs
19                        Halter
20                        Framdelsvändningar
21                        Framdelsvändningar
22                        Ridprov ryttarmärke
23                        Hoppning bana
24
25                        Önskemål

 

Tisdagar 18.45 Jämn vecka tom grön grupp Udda vecka röd grupp och uppåt
2                           Markarbete, lätt sits
3                           Markarbete, lätt sits
4                           Hinder på diagonalerna
5                           Lång resp kort anridning, diagonaler
6                           Anridningar på olika linjer
7                           Serie
8                           Y:et kontrollövning
9                           Relaterade avstånd
10                        Gemensam teori
11                        Relaterade avstånd

12                        Hinder på böjt spår
13                        S-båge
14                        Studs
15                        Gemensam teori
16                        Hinder i följd
17                        Bana
18                        Bana
19                        Smalhinder mm
20                       
21                       
22                       
23                       
24                        Önskemål
25                        Önskemål

 

Tisdagar 19.45 hoppgrupp privathäst
2                           Markarbete
3                           Dressyr
4                           Hoppning
5                           Markarbete
6                           Hoppning
7                           Dressyr
8                           Hoppning
9                           Markarbete
10                        Hoppning
11                        Dressyr
12                        Hoppning
13                        Markarbete
14                        Hoppning
15                        Dressyr
16                        Hoppning
17                        Teori
18                        Hoppning
19                        Dressyr
20                        Hoppning
21                        Markarbete
22                        Hoppning
23                        Dressyr
24                        Hoppning
25                        Önskemål

Onsdagar 16.15
2                           Ridvägar
3                           Volter och volttillbaka
4                           Lätt sits
5                           Teori
6                           Rep Lätt sits
7                           Cavaletti serie
8                           Balansövning
9                           Rep lodräta sitsen
10                        Halter
11                        Ridvägar
12                        Uteritt
13                        Ridning bommar
14                        Barbacka
15                        Teori
16                        Utan stigbyglar
17                        Rep halter
18                        Röd dag ingen ridning
19                        Teknikbana
20                        Bommar på medellinjen
21                        klättra
22                        Rep utan stigbyglar
23                        På mittvolten
24                       
25                        Önskemål

Onsdagar 17.15
2                           Övergångar
3                           Halter
4                           Markarbete
5                           Hoppning
6                           Teori
7                           Hoppning studs
8                           Galopp fattningar
9                           Jobba med sitsen
10                        Byt om volt
11                        Balans träning
12                        Markarbete  Bom serie
13                        Hoppning  bana
14                        Markarbete teknikbana
15                        Hoppning  Räkna galopp språng
16                        Teori
17                        Rida på stora mittvolten
18                        Röd dag ingen ridning
19                        Uteritt
20                        Markarbete Bommar på medellinjen,Serpentinbågar
21                        Hoppa bana
22                        Sitsträning
23                        Övergångar, Halvhalter
24                        Öka och minska volten
25                        Önskemål

Onsdagar 19.15
2                           Halter
3                           Ridvägar
4                           Teori
5                           Hoppning
6                          
7                           Hoppning cavaletti  serie
8                           Att rida runda volter
9                           Balans träning
10                        Galoppfattningar
11                        Stora mittvolten
12                        Markarbete Bom serie
13                        Hopp
14                        Teori
15                        Hoppning Teknikbana
16                        Rep Ridvägar
17                        Rida på a och c volten
18                        Röddag Ingen ridning
19                        Uteritt
20                        Markarbete
21                        Hoppning bana
22                        Sitsträning
23                        Rida utan stigbyglar
24                        Barbacka
25                        Önskemål

Torsdag 18.15 grön

2                           Markarbete lätt sits
3                           Hoppning kontrollövning
4                           Teori Workshop med Traudi Björling
5                           Rep lodrät sits, sitsövningar
6                           Rep ställda hästar på rakt spår
7                           Volter i olika storlekar, rep ledande tygeltag
8                           Markarbete volter i olika storlekar
9                           Hoppning, lång resp kort anridning
10                        Markarbete
11                        Hoppning bana
12                        Framdelsvändningar
13                        Framdelsvändningar
14                        Teori Hästens utrustning
15                        Omställningar byt om volt
16                        Markarbete bommar på serpentiner
17                        Hoppning på serpentin
18                        Markarbete bombana
19                        Ridprov ryttarmärke 2
20                        Galoppfattningar
21                        Uteritt
22                        Uppridningar och halter
23                        Fyrkantiga volter
24                       
25                        Önskemål

Torsdag 20.15 gul
2                           Markarbete variera sitsen
3                           Hoppning kontrollövning
4                           Teori Workshop med Traudi Björling
5                           Rep lodrät sits, sitsövningar
6                           Rep vändande hjälper, öka och minska volten
7                           10 m-volter
8                           Markarbete volter i olika storlekar
9                           Hoppning lång resp kort anridning
10                        Teori sårvård och skador
11                        Hoppning bana
12                        Framdelsvändningar
13                        Skänkelvikningar
14                        Skänkelvikningar
15                        Skänkelvikningar
16                        Markarbete
17                        Hoppning
18                        Markarbete
19                        Hopprov ryttarmärke
20                        Dressyrprov ryttarmärke
21                        Tempoväxlingar
22                        Variera formen
23                       
24                        Uteritt
25                        Önskemål

Lördag 9.00 Nybörjare2
2                           Rep lodrät sits
3                           Uteritt
4                           Gymnastik och balans                  Teori Frågesport
5                           Att byta sittben
6                           Markarbete rep lätt sits                Teori rep färger och tecken
7                           Bommar på diagonalerna
8                           Bommar på medelllinjen             Teori sadelns och tränsets delar
9                           Markarbete bombana
10                        Att vända halvt igenom                 Teori Att vända halvt igenom
11                        Halter
12                        Övergångar vid bestämda punkter       Teori rep hästens beteende
13                        Volta                                                                           
14                        Markarbete balansövning                   Teori rep hästens utrustning
15                        Teori foder
16                        Påskafton
17                        Markarbete bombana
18                        Barbacka                                              Teori: leda häst
19                        Volt tillbaka
20                        Teori frågesport
21                        Rep volta och volt tillbaka
22                        Uteritt
23                        Markarbete
24                        Önskemål

Lördag 10.00
2                           Rep lodrät sits, justera stigläder
3                           På mittvolten
4                           Volter
5                           Gymnastik och balans
6                           Att se rätt sittben
7                           Uteritt
8                           Markarbete rep lätt sits
9                           Markarbete Bombana
10                        Rep rätt sittben
11                        Rep vända halvt igenom och snett igenom
12                        Leda häst + barbacka
13                        Övergångar, räkna skrittsteg
14                        Markarbete balansövning
15                        Teori munderingsvård
16                        Påskafton
17                        Markarbete balansövning
18                        Övergångar, bestämt antal skrittsteg
19                        Uteritt
20                        Teori frågesport
21                        Galoppfattningar
22                        Markarbete
23                        Markarbete
24                        Önskemål

 

Uppdaterad: 03 SEP 2018 16:28 Skribent: Elin Fransson
Epost: Adressen Gömd

swish

lediga ridhustider

ridhusregler

villduborjarida

pantamera

Vädret Torsås

 

 

Postadress:
Torsås RF - Ridsport
Ridhusgatan 7
38534 Torsås

Kontakt:
Tel: 048610233
E-post: This is a mailto link