Hoppa till sidans innehåll

Anmäl dig till årsmötet idag! Söndagen den 24 februari!

21 JAN 2019 10:11
Söndagen den 24 februari bjuder vi in till årsmöte! Vi kommer även att ha en klubbmingelträff där vi visar upp våra klubbkläder, lottar ut fina priser bland alla som kommer och en tacobuffé! Välkomna att umgås och har trevligt!
  • Uppdaterad: 21 JAN 2019 10:32

Välkomna till Årsmöte 2019!

När: Söndagen den 24 februari kl.17-20

Var: I vår fina klubbstuga (såklart)

Vad ska vi göra?

  1. Klubbmingelkväll med visning av klubbkläder, lotteri med fina vinster bland alla som kommer
  2. Årsmötesförhandlingar med redovisning av föreningens arbete 2018 och lite planer för 2019
  3. Tacobuffé – kan det bli bättre?

Anmälan senast söndag den 17 februari! (så vi vet hur mycket mat vi ska fixa)

På lista i stallet eller på mail till This is a mailto link eller sms 070-230 94 66. Säg till om ni har någon allergi eller annan kostpreferens.

Kostnad:

70 kr per person. Barn till och med 12 år gratis. Swishas till 1234664876

Kallelse till årsmöte
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens va
l av sekreterare för mötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan samt
behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppl
eanter inom ramen för det i 17 § andra stycket
angivna antalet.
14. Val av ordförande för föreningen.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av styrelsens suppleanter.
17. Anmälan av ungdomsledarmot utsedd av ungdomssektionen.
18. Fastställande av sekti
oner förutom ungdomssektion
19. Anmälan av sektionernas
representanter i styrelsen.
20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
22. Val på ett år av ordförande
och ledamöter i valberedningen
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets a
llmänna möten och ev andra möten där
föreningen har rätt
att representera med ombud.
24. Fastställande av årsavgi
ft för nästkommande år.
25. Övriga ärenden som enligt 13 § ka
n upptas till beslut på årsmöte.
26. Mötets avslutande.
Skribent: Sarah Ejermark
Epost: This is a mailto link

swish

lediga ridhustider

ridhusregler

villduborjarida

pantamera

Vädret Torsås

 

 

Postadress:
Torsås RF - Ridsport
Ridhusgatan 7
38534 Torsås

Kontakt:
Tel: 048610233
E-post: This is a mailto link